Informació General

El titular del lloc web lloc web www.canalbareda.com és SPAY SANT FELIU, S.L., amb NIF B67154849 i domicili situat en Edifici Oceà – Carrer Milanesat 21, 2a planta, 08017 de Barcelona. L’entitat es troba inscrita al Registre Mercantil amb les següents dades d’inscripció: Registre mercantil de Barcelona, ​​en data 28 de febrer de 2018, inscrit al voltant 46.296, foli 150, full B 515.680, inscripción1.

Amb ànim de que l’ús de la pàgina web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, SPAY SANT FELIU, S.L. informa l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu de la pàgina web serà rebuda i solucionada contactant amb SPAY SANT FELIU, S.L .., a través de l’adreça de correu electrònica: ventas@canalbareda.com

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan protegits pels corresponents drets d’autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d’informació llevat autorització prèvia de titular, SPAY SANT FELIU, SL … no obstant això l’usuari podrà utilitzar informació facilitada per gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

Enllaços

SPAY SANT FELIU, SL. No assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a l’contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.